تازه های روان شناسی

رابطه بین ویژگی های شخصیتی و اختلالات رفتاری در بزرگسالان
تجربه گناه در بیماران اختلال وسواس جبری
تاثیر لایف استایل بر سلامت
ارتباط سبکهای دلبستگی با اختلالات شخصیت