درباره ما

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی تخصصی خانواده ره آموز

 

Rahamooz specialty familly counselling center

 

-تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان فارس با شماره پروانه :


۹۲۶/۹۶/۲۶/۰۷

-تحت نظارت سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران با شماره مجوز :


۱۱۷۰

سال تأسیس : ۱۳۸۲